Information till patienter

Information till dig som antingen genom egen begäran eller genom remiss från din läkare skall utredas för misstänkt ärftlig cancer vid Cancergenetisk mottagning i Umeå. 

Var tredje person drabbas någon gång av cancer – men alltfler blir botade. Flera fall av cancer inom samma familj och framför allt flera fall av samma cancersjukdom, kan tyda på ärftlighet. Upp till 10 procent av all cancer anses ha en bakomliggande ärftlig faktor.

Läs mer om cancergenetisk utredning och Cancergenetisk mottagning i Umeå