Information till patienter

Information till dig som antingen genom egen begäran eller genom remiss från din läkare skall utredas för misstänkt ärftlig cancer vid Cancergenetisk mottagning i Umeå. 

Var tredje person drabbas någon gång av cancer – men alltfler blir botade. Flera fall av cancer inom samma familj och framför allt flera fall av samma cancersjukdom, kan tyda på ärftlighet. Upp till 10 procent av all cancer anses ha en bakomliggande ärftlig faktor.

Läs mer om cancergenetisk utredning och Cancergenetisk mottagning i Umeå

Telefon till sjuksköterska/genetisk vägledare:

090-785 13 80

Sommaren 2020

P.g.a. rådande omständigheter kring Covid-19 och lägre personalbemanning, kommer vi att ha begränsad tillgänglighet under sommaren på vår rådgivningstelefon och 1177.se

Öppettider för rådgivningstelefonen under augusti 

Vecka 32: Stängt

Vecka 33: Tisdag, onsdag och torsdag, 9:00–11:00

Vecka 34: Åter till ordinarie öppettider. Se nedan

Ordinarie telefontider från vecka 34

Tisdag & onsdag: 13:00–16:00

Torsdag & fredag: 08:30–11:30

Stängt för meddelanden till mottagningen via 1177.se

Möjligheten att kontakta mottagningen via 1177.se är stängd under veckorna 29–33, med hänvisning till rådgivningstelefonens öppettider.