Cancergenetisk mottagning i Umeå

Vid Cancergenetisk mottagning i Umeå utreds invånare från norra sjukvårdsregionen, om det finns misstanke om ärftlig cancersjukdom i släkten.

De vanligaste orsakerna till utredningar är misstanke om ärftlig bröstcancer, tjocktarmscancer eller äggstockscancer. En annan orsak kan vara att en tidigare utredning i familjen har visat på en ärftlig form av cancer.

Vid utredningen kan det bli aktuellt med genetiska analyser. Om en genförändring påträffas som orsak till att det finns cancer i familjen, kan familjemedlemmarna genomgå testning som visar om de bär på det förändrade anlaget eller inte. De som inte är bärare av anlaget har inte någon högre risk att insjukna i cancer, i jämförelse med den övriga befolkningen.

För de familjer där ingen genetisk förändring identifierats, görs en bedömning om det finns en ökad risk för cancer. Familjemedlemmarna erbjuds även fortlöpande genetisk vägledning och stöd.

Syftet med familjeutredningen är att kunna erbjuda regelbundna kontroller och förebyggande åtgärder i de familjer där ökad risk har konstaterats, för att kunna förhindra insjuknande eller för att tidigt upptäcka cancer.

Kontakt

Telefon till sjuksköterska/genetisk vägledare:

090-785 13 80

Telefontider

Tisdag & onsdag: 13:00–16:00

Torsdag & fredag: 08:00–11:00

Möjligheten att kontakta mottagningen via 1177.se är stängd från 4 juli till och med 2 augusti.