Cancergenetisk mottagning i Umeå

Vid Cancergenetisk mottagning från Umeå utreds invånare i norra sjukvårdsregionen, om det finns misstanke om ärftlig cancersjukdom i släkten.

De vanligaste orsakerna till utredningar är misstanke om ärftlig bröstcancer, tjocktarmscancer eller äggstockscancer. En annan orsak kan vara att en tidigare utredning i familjen har visat på en ärftlig form av cancer.

Vid utredningen kan det bli aktuellt med genetiska analyser. Om en genförändring påträffas som orsak till cancerförekomst i familjen kan familjemedlemmarna genomgå testning som visar om de bär på det förändrade anlaget eller inte. De som inte är bärare av anlaget har inte någon högre risk att insjukna jämfört med den övriga befolkningen.

För de familjer där ingen genetisk förändring identifierats görs en bedömning om det finns en ökad risk för cancer. Familjemedlemmarna erbjuds även fortlöpande genetisk vägledning och stöd.

Syftet med familjeutredningen är att kunna erbjuda regelbundna kontroller och förebyggande åtgärder i de familjer där ökad risk konstaterats för att kunna förhindra insjuknande eller tidigt upptäcka cancer.

Telefon till sjuksköterska/genetisk vägledare:

090-785 13 80

Sommaren 2020

P.g.a. rådande omständigheter kring Covid-19 och lägre personalbemanning, kommer vi att ha begränsad tillgänglighet under sommaren på vår rådgivningstelefon och 1177.se

Öppettider för rådgivningstelefonen under augusti

Vecka 32: Stängt

Vecka 33: Tisdag, onsdag och torsdag, 9:00–11:00

Vecka 34: Åter till ordinarie öppettider. Se nedan

Ordinarie telefontider från vecka 34

Tisdag & onsdag: 13:00–16:00

Torsdag & fredag: 08:30–11:30

Stängt för meddelanden till mottagningen via 1177.se

Möjligheten att kontakta mottagningen via 1177.se är stängd under veckorna 29–33, med hänvisning till rådgivningstelefonens öppettider.