Cancergenetisk mottagning i Umeå

Cancergenetiska mottagningen i Umeå utreder personer i norra sjukvårdsregionen där det finns misstanke om ärftlig cancersjukdom i släkten.

De vanligaste orsakerna till utredningar är vid misstanke om ärftlig:

  • bröstcancer
  • tjocktarmscancer
  • äggstockscancer
  • eller om tidigare utredning i familjen har visat på en ärftlig form av cancer.

Därför utreds familjer

När ökad risk för ärftlig cancer upptäcks i en familj erbjuds familjeutredning. Det görs för att Cancergenetiska mottagningen ska kunna erbjuda regelbundna kontroller och stötta med förebyggande åtgärder för att förhindra insjuknande eller för att tidigt upptäcka cancer. Familjen får också fortlöpande genetisk vägledning och stöd.

Vid utredning kan det bli aktuellt med genetiska analyser. Familjemedlemmar testas om en genförändring upptäcks som orsak till att det finns cancer i familjen. Utredningen undersöker om de bär på det förändrade anlaget eller inte. De som inte bär på anlaget har inte någon högre risk att insjukna i cancer i jämförelse med den övriga befolkningen.

För de familjer där ingen genetisk förändring hittats görs en bedömning om det finns en ökad risk för cancer. 

Kontakt

För praktiska frågor om provtagning, remisskrivning med mera, vänd dig i första hand till medarbetarna vid Cancergenetisk mottagning.

Telefon till sjuksköterska/genetisk vägledare:

090-785 13 80.

Telefontider

Måndagar: 08.00-11.00

Tisdagar: 13.00-16.00

Onsdagar: 13.00-15.00

Torsdagar: 08.00-11.00

Fredagar: 08.00-11.00

Behöver du som vårdgivare kontakta oss utanför telefonrådgivningens telefontider? Det går även bra att söka medarbetarna via sjukhusets växel (gäller inte för patienter).

Vid övriga frågor, kontakta Christina Edwinsdotter Ardnor, Anna Rosén.

Medarbetarna

porträtt

Carin Nylander

sjuksköterska

Cancergenetisk mottagning

 

porträtt

Jens Nyström

sjuksköterska, genetisk vägledare

Cancergenetisk mottagning

porträtt

Elisabeth Stenman

genetisk vägledare, sjuksköterska

Cancergenetisk mottagning

porträtt

Anna Wännman

sjuksköterska, genetisk vägledare

Cancergenetisk mottagning

porträtt

Christina Edwinsdotter Ardnor

medicinskt ledningsansvarig, onkolog, processledare ärftlig cancer

Cancergenetisk mottagning

porträtt

Anna Rosén

klinisk genetiker, överläkare

Cancergenetisk mottagning