Cancergenetisk mottagning i Umeå

Vid Cancergenetisk mottagning från Umeå utreds invånare i norra sjukvårdsregionen, om det finns misstanke om ärftlig cancersjukdom i släkten.

De vanligaste orsakerna till utredningar är misstanke om ärftlig bröstcancer, tjocktarmscancer eller äggstockscancer. En annan orsak kan vara att en tidigare utredning i familjen har visat på en ärftlig form av cancer.

Vid utredningen kan det bli aktuellt med genetiska analyser. Om en genförändring påträffas som orsak till cancerförekomst i familjen kan familjemedlemmarna genomgå testning som visar om de bär på det förändrade anlaget eller inte. De som inte är bärare av anlaget har inte någon högre risk att insjukna jämfört med den övriga befolkningen.

För de familjer där ingen genetisk förändring identifierats görs en bedömning om det finns en ökad risk för cancer. Familjemedlemmarna erbjuds även fortlöpande genetisk vägledning och stöd.

Syftet med familjeutredningen är att kunna erbjuda regelbundna kontroller och förebyggande åtgärder i de familjer där ökad risk konstaterats för att kunna förhindra insjuknande eller tidigt upptäcka cancer.

Telefon till sjuksköterska/genetisk vägledare:

090-785 13 80

Ordinarie telefontider

Tisdag, onsdag: kl 13.00–16.00 

Torsdag, fredag: kl 8.30–11.30

Skicka ett meddelande

Skicka ett meddelande till mottagningen via 1177.se

Besöksadress vid bokade mottagningsbesök

Framgår av kallelsen till besöket.