Regional support

För dig som har frågor eller behöver hjälp med registreringen i SveReKKS.

Alexandra Mazzanti-Myretyr

registeradministratör, INCA-support

RCC Mellansverige

Annica Vågeland

registeradministratör

RCC Sydöst

Jawad Shahin

PROM- PREM konstruktör

RCC Väst

Pernilla Kockum

registeradministratör

RCC Syd

Åsa Sundberg

systemutvecklare

RCC Norr

Örjan Bäfver

registerproduktägare

RCC Stockholm Gotland