Nationell vårdprogramgrupp och styrgrupp för vårdprogrammet

Samtliga personer som bidragit med texter till vårdprogrammet för palliativ vård ingår i Vårdprogramgruppen. Gruppen är multiprofessionell, vilket innebär att den omfattar de flesta av de olika yrkesgrupper som kan finnas runt patienten vid vård och omsorg under det palliativa sjukdomsskedet.

Vårdprogramgruppen för vårdprogrammet, Kunskapsbanken

Vårdprogrammets styrgrupp är sammansatt av representanter från landets sex regionala cancercentrum. Styrgruppen har även adjungerat ordförande för Svensk förening i palliativ medicin (SFPM) samt representant från styrelsen för Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad (SFPO).

Styrgrupp för vårdprogrammet

Elisabet Löfdahl

överläkare palliativ medicin, ordförande

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Bertil Axelsson

adjungerad professor, docent palliativmedicin

Östersunds sjukhus

Carina Modéus

regional patientprocessledare palliation, överläkare

RCC Syd

Malin Hedlundh

RCC Mellansverige

Maria E Johansson

specialistläkare i allmänmedicin

RCC Väst

Martina Kent

Region Jönköpings län

Titti Melin Johansson

professor palliativ vård, Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad, SFPO

Mittuniversitetet Östersund

Ursula Scheibling

specialistläkare palliativ medicin, Svensk förening för palliativ medicin, SFPM

Länssjukhus Ryhov Jönköping

Patientrepresentanter

Alexandra Andersson

patient- och närståendeföreträdare

RCC Norr

 

Ove Persson

patient- och närståenderepresentant

RCC Norr

Vårdprogramhandläggare

Åsa Johansson

handläggare nationella vårdprogram och Min vårdplan

RCC Norr