Till regionspecifikt innehåll

Nationella vårdprogram palliativ vård

Det finns två nationella vårdprogram för palliativ vård – ett för vuxna (patienter från 18 år) och ett för barn (patienter under 18 år). De beskriver hur palliativ vård bör bedrivas, oavsett patientens diagnos, bakgrund, etnicitet eller vilken vårdform som är aktuell. Vårdprogrammen beskriver hela det palliativa vårdförloppet, från tidig fas till sen fas.

Särskilt fokus har lagts på vikten av att i rätt tid identifiera palliativa vårdbehov, patient och närståendes behov av samtal, samt på omvårdnad och symtomlindring. Vårdprogrammen beskriver hur viktigt det är att arbeta strukturerat och personcentrerat inom den palliativa vården. 

Nationellt vårdprogram för vuxna (från 18 år)

Nationellt vårdprogram palliativ vård, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCC:s Kunskapsbank.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum norr.

Nationellt vårdprogram för barn (under 18 år)

Nationellt vårdprogram palliativ vård av barn, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCC:s Kunskapsbank.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.

Implementeringsstöd till nationellt vårdprogram för vuxna

Del 1: Praktisk användning och funktionalitet.

 

Del 2: Genomgång av reviderad upplaga 2021.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Regional medicinsk riktlinje

En regional medicinsk riktlinje (RMR) för tillämpning av nationellt vårdprogram för palliativ vård håller på att tas fram och beräknas vara klar under hösten 2023.