Förutsättningar att leva tills man dör

Tack till dig som deltog i den digitala utbildningsdagen om palliativ vård, den 14 oktober 2021.