Specialiserad palliativ vård

Den specialiserade palliativa vården, dvs. verksamheter med särskild kunskap och kompetens i palliativ vård, är organiserad på olika sätt inom norra sjukvårdsregionen.

Här kan du ladda ned en lista med kontaktvägar till verksamheter som finns inom specialiserad palliativ vård i respektive län och kommun.

Kontaktlista, Specialiserad palliativ vård på hemorten (pdf)

Kontaktlistan kan underlätta för personal att ta kontakt för råd och stöd eller för samordning inför patients utskrivning för vård på hemorten.