Regional öppen jämförelse

Inom norra sjukvårdsregionen pågår ett arbete med regionala öppna jämförelser, RÖJ. Detta är inlett för några av de större diagnoserna samt för palliativ vård.

Datauttagen till rapporterna görs av statistiker vid RCC Norr. I rapporterna jämförs, i ett antal parametrar, skillnaderna mellan länen och i vissa fall även mellan sjukhusen. RÖJ-rapporterna är viktiga vid den genomlysning som RCC Norrs processledare gör av hur regionens cancervård fungerar och utgör ett underlag för de mål för cancervårdens utveckling som har satts upp för de olika diagnosområdena.

Läs regionala öppna jämförelser för palliativ vård

Regionala öppna jämforelser palliativ vard 2015 (pdf)

Regionala öppna jämförelser palliativ vård 2013 (pdf)