Regional arbetsgrupp för palliativ vård

Regional arbetsgrupp (RAG) för palliativ vård, består av representanter från alla regioner i norra sjukvårdsregionen och från flera olika discipliner. Kommunal representant är adjungerad. Ordförande för RAG palliativ vård, är också koordinator för Palliativt kompetenscentrum (PKC) Norr.

RAG palliativ vård har till uppgift att

  • vara remissinstans i sjukvårdsregionala/nationella palliativa frågor
  • stödja implementeringen av nationella riktlinjer och nationellt vårdprogram för palliativ vård
  • verka för att norra sjukvårdsregionens invånare får likvärdig tillgång till palliativ vård
  • stödja arbetet med att ta fram rekommendationer och standarder för den palliativa vården, sjukvårdsregionalt och nationellt
  • stödja ett systematiskt förbättringsarbete med fokus på resultatuppföljning.

Ordförande RAG palliativ vård

Fredrik Wallin, Koordinator PKC Norr

Ledamöter i bokstavsordning

Ann Nordlund, specialistläkare, Region Norrbotten

Bertil Axelsson, professor, Region Jämtland Härjedalen

Maria Liljeholm, verksamhetschef, Region Västerbotten

Henrik Ångström, specialistläkare i Västerbotten, Styrgruppen NPO Äldres hälsa

Isabella Estlind, MAS, Östersunds kommun (adjungerad)

Johanna Larsson, specialistsjuksköterska, Region Västerbotten

Johan Philipsson, specialistsjuksköterska, Region Västerbotten

Jon Fors, läkare, Region Västernorrland

Linda Eriksson, specialistläkare, Region Västernorrland

Margareta Eurenius, enhetschef, Region Västernorrland

Rose-Marie Imoni, specialistsjuksköterska, Region Norrbotten

Sara Backlund, specialistläkare, Region Västerbotten

Sofia Lundström, undersköterska, Region Västerbotten

Susanne Espling, sjuksköterska, Region Norrbotten

Sussi Tegenborg, specialistläkare, Region Västerbotten

Åsa Pellikka, verksamhetschef, Region Västernorrland