Regionalt programområde äldres hälsa

Regionalt programområde (RPO) äldres hälsa, består av representanter från alla regioner i norra sjukvårdsregionen och från flera olika discipliner. Kommunal representant är adjungerad. Ordförande för RPO Äldres hälsa, är också koordinator för PKC Norr.

RPO Äldres hälsa har till uppgift att

  • vara remissinstans i sjukvårdsregionala/nationella palliativa frågor
  • stödja implementeringen av nationella riktlinjer och nationellt vårdprogram för palliativ vård
  • verka för att norra sjukvårdsregionens invånare får likvärdig tillgång till palliativ vård
  • stödja arbetet med att ta fram rekommendationer och standarder för den palliativa vården, sjukvårdsregionalt och nationellt
  • stödja ett systematiskt förbättringsarbete med fokus på resultatuppföljning.

Ordförande RPO Äldres hälsa

Fredrik Wallin, Koordinator PKC Norr

Ledamöter i bokstavsordning

Ann Nordlund, specialistläkare, Region Norrbotten

Bertil Axelsson, professor, Region Jämtland Härjedalen

Elisabeth O Karlsson, verksamhetschef, Region Västerbotten

Erik Rosendahl, professor, Umeå universitet

Eva Oskarsson, specialistläkare, Region Västernorrland

Gabriella Skantz Ekenbom, verksamhetschef, Region Västerbotten

Henrik Ångström, specialistläkare i Västerbotten, Styrgruppen NPO Äldres hälsa

Isabella Estlind, MAS, Östersunds kommun (adjungerad)

Johan Philipsson, specialistsjuksköterska, Region Västerbotten

Jon Fors, läkare, Region Västernorrland

Linda Eriksson, specialistläkare, Region Västernorrland

Margareta Eurenius, enhetschef, Region Västernorrland

Mia Ajax, verksamhetschef, Region Jämtland Härjedalen

Sara Backlund, specialistläkare, Region Västerbotten

Susanne Espling, sjuksköterska, Region Norrbotten

Sussi Tegenborg, specialistläkare, Region Västerbotten

Tove Norman, läkare, Region Västerbotten

Tove Stenman, sjuksköterska, Region Jämtland Härjedalen

Åsa Pellikka, verksamhetschef, Region Västernorrland