Palliativt kompetenscentrum i norra sjukvårdsregionen

Palliativt kompetenscentrum (PKC) Norr startade 2015 och är ett nätverk av kompetenser från hela norra sjukvårdsregionen. Nätverket ska, ur ett befolkningsperspektiv, stödja utvecklingen av en jämlik palliativ vård. Detta innebär en strävan efter en rättvis vård oavsett diagnos, ålder, kön, bostadsort eller vårdform.

PKC, som är en del av RCC Norr, vill stärka forskning, utveckling och utbildning inom palliativ vård inom Norrlandsregionerna. Ett prioriterat område är palliativ vård i glesbygd.

Koordinator för PKC Norr

Fredrik Wallin, onkologisjuksköterska från Östersund, är koordinator vid PKC Norr och sjukvårdsregional processledare för den palliativa vårdprocessen. Hans uppgift är att ta fram och analysera sjukvårdsregional statistik gällande palliativ vård, samla erfarenheter av palliativ vård i glesbygd, och stödja huvudmännen och professionen i arbetet med att utveckla den palliativa vården i norra sjukvårdsregionen.Människor i en båt i solnedgången