Palliativt kompetenscentrum i norra sjukvårdsregionen

Palliativt kompetenscentrum (PKC) Norr startade 2015 och är ett nätverk av kompetenser från hela norra sjukvårdsregionen. PKC stödjer utvecklingen av en jämlik och rättvis palliativ vård, oavsett patientens diagnos, ålder, kön, bostadsort och den aktuella vårdformen.

PKC, som är en del av RCC Norr, vill stärka forskning, utveckling och utbildning inom palliativ vård inom Norrlandsregionerna. Ett prioriterat område är palliativ vård i glesbygd.

Koordinator för PKC Norr

Till koordinatorns arbetsuppgifter hör att ta fram och analysera sjukvårdsregional statistik gällande palliativ vård, samla erfarenheter av palliativ vård i glesbygd, och stödja huvudmännen och professionen i arbetet med att utveckla den palliativa vården i norra sjukvårdsregionen. Funktionen är för nävarande vakant. Människor i en båt i solnedgången