Regional arbetsgrupp för palliativ vård

Regional arbetsgrupp (RAG) för palliativ vård, består av representanter från alla regioner i norra sjukvårdsregionen och från flera olika discipliner. Kommunal representant är adjungerad. Ordförande för RAG palliativ vård, är också koordinator för Palliativt kompetenscentrum (PKC) Norr.

RAG palliativ vård har till uppgift att

  • vara remissinstans i sjukvårdsregionala/nationella palliativa frågor
  • stödja implementeringen av nationella riktlinjer och nationellt vårdprogram för palliativ vård
  • verka för att norra sjukvårdsregionens invånare får likvärdig tillgång till palliativ vård
  • stödja arbetet med att ta fram rekommendationer och standarder för den palliativa vården, sjukvårdsregionalt och nationellt
  • stödja ett systematiskt förbättringsarbete med fokus på resultatuppföljning.

Ordförande RAG palliativ vård

Sofia Andersson, koordinator PKC Norr.

Ledamöter i bokstavsordning

Ann Nordlund, specialistläkare, Region Norrbotten

Carola Ludvigsson, distriktsköterska, Umeå kommun, Region Västerbotten

Fredrik Wallin, enhetschef, Storsjögläntan, Östersund, Region Jämtland Härjedalen

Henrik Ångström, specialistläkare i Västerbotten, Styrgruppen NPO Äldres hälsa

Johanna Larsson, specialistsjuksköterska, Region Västerbotten

Johan Philipsson, specialistsjuksköterska, Region Västerbotten

Jon Fors, läkare, Region Västernorrland

Kitty Jogenby, specialistsjuksköterska, Storumans kommun, Region Västerbotten

Linda Eriksson, specialistläkare, Region Västernorrland

Linda Morin, verksamhetschef Mellannorrlands hospice, Region Västernorrland

Margareta Eurenius, enhetschef, Region Västernorrland

Maria Liljeholm, verksamhetschef, Region Västerbotten

Rose-Marie Imoni, specialistsjuksköterska, Region Norrbotten

Sara Backlund, specialistläkare, Region Västerbotten

Sofia Lundström, specialistundersköterska, Axlagårdens hospice, Region Västerbotten

Susanne Espling, sjuksköterska, Region Norrbotten

Sussi Tegenborg, specialistläkare, Region Västerbotten

Veronica Molander, MAS, Krokoms kommun, Region Jämtland Härjedalen