Palliativt kompetenscentrum i norra sjukvårdsregionen

Palliativt kompetenscentrum (PKC) Norr startade 2015 och är ett nätverk av kompetenser från hela norra sjukvårdsregionen. PKC stödjer utvecklingen av en jämlik och rättvis palliativ vård, oavsett patientens diagnos, ålder, kön, bostadsort och den aktuella vårdformen.

PKC, som är en del av RCC Norr, vill stärka forskning, utveckling och utbildning inom palliativ vård inom Norrlandsregionerna. Ett prioriterat område är palliativ vård i glesbygd.

 Människor i en båt i solnedgången