Forskningsnätverk för palliativ vård

Palliativt kompetenscentrum norr och Umeå universitet har tillsammans skapat ett forskningsnätverk för palliativ vård i norra sjukvårdsregionen. Nätverket vill synliggöra och vidareutveckla den palliativa vården, samt genomföra forskningsprojekt som har betydelse för samhället och den enskilda människan.

Syftet med nätverket är att stärka samarbetet mellan kliniskt verksam vårdpersonal och akademin.

Forskningsnätverket ska:

  • samverka inom hela sjukvårdsregionen
  • samverka mellan allmän och specialiserad palliativ vård, inklusive vård i livets slutskede
  • underlätta implementeringar av forskningsresultat inom kliniken
  • skapa kontaktvägar och identifiera forskningsfrågor utifrån lokala förutsättningar
  • bidra till dialog, diskussion och erfarenhetsutbyte
  • öka den allmänna kunskapen om palliativ vård 
  • bidra till en mer jämlik och rättvis palliativ vård

I nätverket ingår representanter från samtliga lärosäten inom norra sjukvårdsregionen och företrädare för klinisk specialiserad palliativ.

Styrgrupp

Sofia Andersson, sammankallande, leg. sjuksköterska, med.dr. Institutionen för omvårdnad, Campus Skellefteå, Umeå universitet.

Christina Melin-Johansson, leg.sjuksköterska, professor. Institutionen för omvårdnad, Campus Östersund, Mittuniversitetet.

Fredric Wallin, enhetschef Storsjögläntan, Region Jämtland Härjedalen.

Johan Philipsson, leg.sjuksköterska. Region Västerbotten.

Margareta Brännström, leg.sjuksköterska, professor. Institutionen för omvårdnad, Campus Skellefteå, Umeå universitet.

Övriga ledamöter i nätverket

Ingrid Olofsson, arbetsterapeut. Region Västerbotten

Kristina Hultman, arbetsterapeut. Region Västerbotten

Lena Kroik, leg.sjuksköterska, med.dr. Glesbygdmedicin, Region Västerbotten

Lisa Martinsson, läkare, med.dr. Region Västerbotten, Institutionen för Strålningsvetenskaper, Umeå universitet

Louice Karlsson, leg.sjuksköterska. Region Norrbotten

Malin Eneslätt, leg.sjuksköterska, med.dr. Institutionen för hälsa, lärande och teknik, Luleå tekniska universitet

Margareta Eurenius, leg.sjuksköterska. Region Västernorrland

Rose-Marie Imoni, leg.sjuksköterska. Region Norrbotten