Till regionspecifikt innehåll

Palliativ vård vid cancer

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Om den palliativa processen i den regionala cancerplanen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdregionen, 2019–2021, har en bilaga om den palliativa processen.

Bilaga 2Q Regional cancerplan palliativ process (pdf)

 

Rapporter

Det finns en rapport inom den palliativa vården med fokus på cancer inom södra sjukvårdsregionen. Syftet med den föreliggande rapporten är att kartlägga strukturen, beskriva framtidplaner och identifiera utvecklingsområden inom den palliativa vården i södra sjukvårdsregionen.
Ta del av rapporten här.

Palliativt utvecklingscentrum

Palliativt Utvecklingscentrum är en del av Lunds Universitet och Region Skåne vars uppdrag är forskning, utveckling och utbildning av både den allmänna och specialiserade palliativa vården.

Länk till Palliativt utvecklingscentrum

Palliativt centrum för samskapad vård

Palliativt centrum för samskapad vård bildades 1 januari 2013 och finansieras av Familjen Kamprads stiftelse, Linnéuniversitetet och Region Kronoberg.

Länk till Palliativt centrum för samskapad vård i Kronobergs län

Temadag om palliativ vård 20 maj 2016

20 maj 2016 anordnade RCC Syd en temadag i palliativ vård, då samtliga föreläsningar filmades och nu kan ses på denna sida 

 

Regionala patientprocessledare

Carina Modéus

regional patientprocessledare palliation

Läs om det sjukvårdsregionala processarbetet för palliativ vård

Regionala processledare

Martina Kent

specialistsjuksköterska palliativ vård

Region Jönköpings län

Palliativ vård i Uppsala Örebro

Vårdprocessgruppen för palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen arbetar för att alla patienter ska ha tillgång till palliativ vård som är jämlik och av god kvalitet.

Palliativ vård Uppsala Örebro