Tips och råd

Här sammanställs olika tips och råd i form av filmer och information som tagits fram av de som redan blivit redan ackrediterade Cancer Centre i Sverige.

Filmer som beskriver delar av centrumet

Skåne University Hospital Comprehensive Cancer Centre ackrediterades till stor del under Covid-19-pandemin. Således fick en del av platsbesöken göras digitalt och man fick producera filmer som beskriver delar av centrumet. En del av de filmer som togs fram beskriver bland annat deras strålningsverksamhet, onkologiavdelning, patologi samt hur en stamcellstransplantation går till.

Filmer som beskriver delar av Skåne University Hospital Comprehensive Cancer Centre (engelska)

Filmer SUS

"Vi är stolta och glada över ackrediteringen"

Film, Skåne University Hospital Comprehensive Cancer Centre ackrediteras som Comprehensive Cancer Centre.

Filmer SUS