Självskattningsprocessen

Efter en preliminär utvärdering av det ansökande centret för att bedöma om det möter kriterierna fortsätter programmet med en självskattningsprocess.

Under självskattningsprocessen som kan ta 6-9 månader beskriver ansökande center sin verksamhet, genom att fylla i två frågeformulär, ett kvantitativt och ett kvalitativt, med hjälp av ett e-verktyg. All dokumentation sker på engelska.

Rubrikerna för de efterfrågade områdena är:

  • Governance
  • Organisation
  • Patient involvement and empowerment
  • Multidisciplinarity
  • Prevention and early detection
  • Diagnosis
  • Treatment
  • Research
  • Education and training
  • General