MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationella vårdprogram cancer

Nationella vårdprogram inom cancervården ska bidra till en jämlik och god vård till alla patienter, oavsett bostadsort, kön och socioekonomisk status.

De nationella vårdprogrammen bygger på bästa medicinska kunskap och ger rekommendationer om utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning av patienter.

Vårdprogram, vägledningar och SVF hittar du i Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns nu samlade i RCCs Kunskapsbank. Kunskapsbanken erätter appen Cancervård.

Vägledningar

Vägledningar kompletterar nationella vårdprogram med praktiska råd och anvisningar kring vissa tillstånd eller situationer. Formella vetenskapliga evidens kan saknas varför vägledningar ofta bygger på beprövad erfarenhet och konsensusrekommendationer.

Utvärdering av vårdprogram

För att få kunskap om hur vårdprogrammen används och kan förbättras genomförde RCC i samverkan under 2016 en utvärdering. De övergripande slutsatserna från utvärderingen är att vårdprogrammens förankring uppfattas som tillfredsställande och att införandet av vårdprogrammen verkar fungera bra på såväl regional som på lokal nivå.

Rapport: Utvärdering av de nationella vårdprogrammen (pdf, nytt fönster)

Stöd och instruktioner till vårdprogramgrupperna

Vårdprogrammet ska skrivas enligt styrdokument och mall beslutade av RCC i samverkan. Till hjälp för grupperna finns en manual med skrivinstruktioner och ett antal generiska texter.

Det finns en processbeskrivning som stöd för att ta fram och revidera vårdprogram. Varje vårdprogram ses över årligen för eventuell revision. Vid större revideringar skickas de ut på remiss. Mindre revideringar publiceras utan remissrundor. I varje vårdprogramgrupp ingår stödfunktioner från något av de sex regionala cancercentrumen.

Framtagande av nya nationella vårdprogram

Äldre versioner av vårdprogram

Vi publicerar endast de gällande versionerna av vårdprogrammen. För att få tillgång till tidigare versioner, kontakta info@cancercentrum.se

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regionala vårdprogramgrupper cancer (pdf, nytt fönster)

För frågor om vårdprogram

Ann-Sofi Oddestad

vårdprogramsekreterare

För regionala frågor om vårdprogram:

Annika Asketun

verksamhetsutvecklare

RCC Sydöst

Sara Sterneberg

vårdprogramshandlägg./registeradm.

RCC Sydöst

Regionala medicinska riklinjer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer. 

Ta del av regionala medicinska riktlinjer här. 

Kontakt

porträtt

Helena Brändström

samordnare nationella vårdprogram

Sveriges Kommuner och Regioner


Faktaägare: Helena Brändström, samordnare nationella vårdprogram
Ansvarig redaktör: Bo Alm
Gemensam information uppdaterad: 18 februari 2020