SVF-utbildning i norr

RCC Norr har tagit fram en ny utbildning om standardiserade vårdförlopp, SVF. Utbildningen ges digitalt under en halv dag och riktar sig till alla i norra sjukvårdsregionen som vill veta mer om SVF. Här kan du ta del av vissa förinspelade föredrag.

Den första omgången av SVF-utbildningen ges i maj 2024, men fler tillfällen planeras. Se vår kalender för aktuell information.

Vissa delar av utbildningen är i form av förinspelade föredrag. Dessa går att ta del av här när som helst.

Introduktion till SVF

Ove Andrén, urolog och medicinskt sakkunnig vid RCC Norr, ger en introduktion till Standardiserade vårdförlopp, SVF. Filmen är cirka 25 minuter lång.

 

Diagnostiskt centrum i Lycksele

Peter Thorén berättar om Diagnostiskt centrum i Lycksele och ett intressant patientfall. FIlmen är cirka 11 minuter lång.

 

Om utbildningen

Deltagarna får en introduktion till SVF men också fördjupning i frågor som rör kodning och patientfall. Utbildningen är digital och består av en blandning av inspelade föredrag, liveföredrag och gruppövningar där deltagarna får möjlighet att diskutera konkreta frågor med andra deltagare.

Alla som vill lära sig mer om SVF är välkomna att delta, men utbildningen riktar sig speciellt mot personer i vården som arbetar med SVF-förlopp, till exempel de som arbetar som SVF-koordinatorer och -samordnare, kontaktsjuksköterskor eller lokala processledare.

Utöver denna halvdagsutbildning finns också möjlighet att kontakta RCC Norr om regionen önskar att utbildningen ges fysiskt på plats i regionen. Utöver denna grundutbildning anordnar RCC Norr också regelbundet diagnosspecifika SVF-seminarier för de som behöver fördjupad kunskap om enskilda vårdförlopp. Se vår kalender för aktuell information.

Kalender för RCC Norr

Nyhet om SVF-utbildningen