Koordinator för SVF i norra sjukvårdsregionen

En koordinator för standardiserade vårdförlopp (SVF) i cancervården ska säkra att vårdförloppet följs och vara ett administrativt stöd för sjukvården när det gäller att hålla uppsatta ledtider.

Koordinatorn ska se till att undersökningar beställs och genomförs utan onödig väntan för patienten. Genom koordinatorn får patienten även information om sina undersökningstider och om utredningsförloppet.

En stor del av koordinatorns arbete utförs inom team och skall anpassas till andra funktioner och kompetenser.  Samverkan med kontaktsjuksköterskor är speciellt viktig. Därför skall uppdragen för dessa funktioner kopplas samman. En kontaktsjuksköterska kan också arbeta med definierade koordinatorsuppgifter, vilket är vanligt i norra sjukvårdsregionen.

Funktionsbeskrivning för SVF-koordinatorer i norra sjukvårdsregionen.