MENY

Handlingsplaner och redovisningar

Den statliga satsningen på standardiserade vårdförlopp (SVF), har pågått sedan 2015. Varje region har årligen lämnat in en handlingsplan och en redovisning till socialdepartementet, som beskriver hur arbetet med SVF har fortlöpt i respektive region. I norra sjukvårdsregionen har RCC Norr samordnat det arbetet.

Efter godkännanden av handlingsplanerna har staten varje år gjort en första utbetalning av stimulansmedel för satsningen på kortare väntetider i cancervården.

Efter inlämnad och godkänd redovisning om genomförande av handlingsplanen, har därefter årets andra utbetalning av stimulansmedel gjorts, till de regioner som har arbetat enligt handlingsplanen och uppfyllt uppställda kriterier.

Under våren 2019 skedde ett undantag; regionerna behövde inte lämna in handlingsplaner, eftersom överenskommelsen mellan staten och SKL blev klar i ett senare skede, jämfört med tidigare år.

Ta del av samtliga handlingsplaner och redovisningar för arbetet med SVF

Kontakt RCC Norr

porträtt

Anna Selberg

regional SVF-samordnare

RCC Norr


Ansvarig redaktör: Anna Selberg

Sidan uppdaterad: 6 augusti 2019