MENY

Kortare väntetider i norra regionen

Norrlandsregionerna deltar i den nationella satsningen på att minska väntetider, minska regionala skillnader och förbättra kvaliteten i cancervården.
En utredning av misstänkt cancer ska gå så fort det är möjligt och är medicinskt motiverat. Under åren 2015–2018 infördes därför standardiserade vårdförlopp (SVF) i hela Sverige. För år 2019 finns ännu inte någon överenskommelse mellan SKL och regeringen gällande SVF. Satsningen fortlöper dock som tidigare, till en ny överenskommelse är klar.

Samtliga 31 fastställda standardiserade vårdförlopp (SVF) finner du HÄR.

Lokala rutiner regionerna

För de praktiska rutinerna kring de olika vårdförloppen ansvarar respektive region samt berörda verksamheter. Nedan finns länkar till lokala remissrutiner och kontakter för SVF inom respektive region. OBS. Länkarna fungerar endast inom respektive regions intranät: 

Till lokala rutiner i region Västerbotten

Till lokala rutiner i region Norrbotten

Till lokala rutiner i region Västernorrland

Till lokala rutiner i Region Jämtland Härjedalen

Maria Lindström, familjeläkare i RVN berättar om hur viktigt det är att primärvården uppmärksammar alarmsymtom vid misstänkt cancer (film)

Lokala SVF-samordnare i regionerna

I början av satsningen utsåg Norrlandsregionerna lokala projektledare som profession inom cancervården kan kontakta när det gäller länsspecifika frågor kring SVF:

Region Västerbotten: Göran Hugosson,

goran.hugosson@regionvasterbotten.se, tfn 070-670 27 95

Region Norrbotten: Carina Eriksson

carina.eriksson@norrbotten.se, tfn 072-728 71 72

Region Västernorrland: Åsa Cantzler,

asa.cantzler@rvn.se, tfn 070-574 29 81

Region Jämtland Härjedalen: Elin Wassdahl Nilsson,

elin.wassdahl-nilsson@regionjh.se, tfn 063-14 76 33

SVF för fem pilotdiagnoser infördes under 2015. 13 SVF infördes under 2016 och ytterligare tio SVF infördes under 2017. Tre SVF implementerades under 2018.

RCC Norr stödjer arbetet med införandet av SVF i norra sjukvårdsregionen.


Ansvarig redaktör: Anna Selberg

Sidan uppdaterad: 23 april 2019