Kortare väntetider i norra sjukvårdsregionen

Standardiserade vårdförlopp (SVF) är ett implementerat arbetssätt inom cancervården. Under coronapandemin har cancervården varit prioriterad, men färre personer än normalt har sökt vård för symtom som kan bero på cancer.

Satsningen på SVF fortsätter tillsvidare, enligt en ny överenskommelse som slöts före årsskiftet, mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). RCC Norr stödjer SVF-arbetet i norra sjukvårdsregionen.

Samtliga fastställda standardiserade vårdförlopp (SVF) i Kunskapsbanken

Lokala rutiner i regionerna

För praktiska rutiner kring olika SVF ansvarar respektive region och berörda verksamheter.

OBS. Länkarna fungerar endast inom respektive regions intranät: 

Till lokala rutiner i region Västerbotten

Till lokala rutiner i region Norrbotten

Till lokala rutiner i region Västernorrland

Till lokala rutiner i Region Jämtland Härjedalen

Kontaktpersoner i Norrlandsregionerna

Vid länsspecifika frågor kring SVF, kontakta:

Västerbotten: 

Lena Svensson, lena.svensson@regionvasterbotten.se, tfn 072-703 70 69

Västernorrland:

Ulrika Rönningås, ulrika.ronningas@rvn.se, tfn 060-18 23 24, 070-266 20 77

Ann Holmström (Tillgänglighetssamordnare), ann.holmstrom1@rvn.se

Jämtland Härjedalen:

Mia Ajax, mia.ajax@regionjh.se, tfn 073-043 97 91

Region Norrbotten: 

Denise Ahlqvist, denise.ahlqvist@norrbotten.se

 

Arbetet med SVF har pågått sedan 2015.