Kortare väntetider i norra sjukvårdsregionen

Standardiserade vårdförlopp (SVF) är ett implementerat arbetssätt inom cancervården i norra sjukvårdsregionen. Under coronapandemin har cancervården varit prioriterad, men trots detta har den påverkats på olika sätt.

Satsningen på SVF fortsätter under 2021, enligt en ny överenskommelse som slöts före årsskiftet, mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). RCC Norr stödjer SVF-arbetet i norra sjukvårdsregionen.

Samtliga fastställda standardiserade vårdförlopp (SVF) i Kunskapsbanken

Lokala rutiner i regionerna

För praktiska rutiner kring olika SVF ansvarar respektive region och berörda verksamheter.

OBS. Länkarna fungerar endast inom respektive regions intranät: 

Till lokala rutiner i region Västerbotten

Till lokala rutiner i region Norrbotten

Till lokala rutiner i region Västernorrland

Till lokala rutiner i Region Jämtland Härjedalen

Kontaktpersoner i Norrlandsregionerna

Vid länsspecifika frågor kring SVF, kontakta:

Västerbotten: 

Lena Svensson, lena.svensson@regionvasterbotten.se, tfn 072-703 70 69

Västernorrland: 

Ann Holmström (Tillgänglighetssamordnare), ann.holmstrom1@rvn.se

Jämtland Härjedalen:

Lina Fredriksson, lina.fredriksson@regionjh.se, tfn 063-14 76 34

Marie Norlén (Väntetidssamordnare), marie.norlen@regionjh.se

Region Norrbotten: Carina Eriksson, carina.eriksson@norrbotten.se

Jennie Karlsson (Planerare), jennie.karlsson@norrbotten.se

 

Arbetet med SVF har pågått sedan 2015.