MENY

Mätning och kodning

Uppföljning av vårdförloppen sker med stöd av landstingens vårdadministrativa IT-system. För att registrering och rapportering av mätpunkterna ska kunna göras på ett enhetligt sätt har Socialstyrelsen utvecklat ett antal KVÅ-koder.

Kodningsvägledningar

Kodningsvägledningar anger vilka KVÅ-koder och mätpunkter som kan användas för respektive vårdförlopp. Kodningsvägledningarna finns tillgängliga i en gemensam fil för samtliga diagnoser, samt i separata filer för varje diagnos. 

Kodningsvägledning för samtliga diagnoser

Kodningsvägledning, samtliga diagnoser (pdf, nytt fönster)

Förteckning över KVÅ-koder

Socialstyrelsen publicerade i början av november KVÅ-förteckning 2018 där SVF koderna ingår. Den excel-fil du kan ladda ner här innehåller endast KVÅ-koder för alla framtagna SVF och skiljer sig således från Socialstyrelsens version.

Förteckning över KVÅ-koder för SVF (excel)

Nytt från och med 2018 är att nedanstående tre koder inte finns med i Excelfilen då de inte längre är giltiga koder.

  • Vxx42 Diagnosbesked och första behandlingsdiskussion
  • Vxx56 Start av första behandling kombinerad
  • Vxx65 Beslut om behandling

I Socialstyrelsens förteckning över KVÅ-koder ingår alla koder för alla vårdförlopp i den Excelfil Socialstyrelsen tillhandahåller. Alla koder är dock inte giltiga i alla SVF. Vilka koder som ska användas i respektive SVF framgår av kodningsvägledningarna.

 


Faktaägare: Harald Grönqvist
Ansvarig redaktör: Camilla Agdler
Gemensam information uppdaterad: 19 juni 2019