MENY

Införande av SVF – handlingsplaner och redovisningar 2018

Regionala cancercentrum stödjer, stimulerar och håller samman arbetet med införandet av standardiserade vårdförlopp i respektive region. I det ingår att samordna och överlämna landstingens och regionernas handlingsplaner och redovisningar till Socialdepartementet.

Mall för redovisning av arbetet med SVF 2018 (MS Word)

Handlingsplaner och redovisningar

Landsting och regioner har lämnat in sina handlingsplaner och redovisningar i enlighet med den mall som tagits fram nationellt. Dokumenten nedan är av typen pdf och öppnas i nytt fönster.

RCC Norr handlingsplaner

Regiongemensam inledning till handlingsplanerna

Handlingsplan Region Norrbotten
Handlingsplan Region Jämtland Härjedalen
Handlingsplan Västerbottens läns landsting
Handlingsplan Region Västernorrland

RCC Norr redovisningar

Regiongemensam inledning till handlingsplanerna

Handlingsplan Region Norrbotten
Handlingsplan Region Jämtland Härjedalen
Handlingsplan Västerbottens läns landsting
Handlingsplan Landstinget Västernorrland

RCC Stockholm Gotland handlingsplaner

Handlingsplan Region Gotland
Handlingsplan Stockholms läns landsting

RCC Stockholm Gotland redovisningar

Redovisning Region Gotland
Redovisning Stockholms läns landsting

RCC Syd handlingsplaner

Övergripande del till handlingsplanerna

Handlingsplan Landstinget Blekinge
Handlingsplan Region Halland
Handlingsplan Region Kronoberg
Handlingsplan Region Skåne

RCC Syd redovisningar

Övergripande del till redovisningarna

Redovisning Region Skåne
Redovisning Region Halland
Redovisning Landstinget Blekinge
Redovisning Region Kronoberg

RCC Sydöst handlingsplaner

Övergripande del till handlingsplanerna

Handlingsplan Region Jönköpings län
Handlingsplan Landstinget i Kalmar län
Handlingsplan Region Östergötland

RCC Sydöst redovisningar

Övergripande del till redovisningarna

Redovisning Region Jönköpings län
Redovisning Landstinget i Kalmar län
Redovisning Region Östergötland

RCC Uppsala Örebro handlingsplaner

Övergripande del till handlingsplanerna

Handlingsplan Landstinget Dalarna
Handlingsplan Landstinget Sörmland
Handlingsplan Landstinget i Värmland
Handlingsplan Region Gävleborg
Handlingsplan Region Uppsala
Handlingsplan Region Västmanland
Handlingsplan Region Örebro län

RCC Uppsala Örebro redovisningar

Övergripande del till redovisningarna

Redovisning Landstinget Dalarna
Redovisning Landstinget Sörmland
Redovisning Landstinget i Värmland
Redovisning Region Gävleborg
Redovisning Region Uppsala
Redovisning Region Västmanland
Redovisning Region Örebro län

RCC Väst handlingsplan

Handlingsplan Västra Götalandsregionen

RCC Väst redovisning

Redovisning Västra Götalandsregionen


Gemensam information uppdaterad: 14 juni 2019