Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp (SVF)

Regionala cancercentrum stödjer, stimulerar och håller samman arbetet med införandet av standardiserade vårdförlopp i respektive region. I det ingår att samordna regionernas redovisningar av arbetet. I år har redovisningarna samlats in och bedömts av Socialstyrelsen.