Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp (SVF)

Regionala cancercentrum stödjer, stimulerar och håller samman arbetet med införandet av standardiserade vårdförlopp i respektive region. I det ingår att samordna regionernas redovisningar av arbetet. Redovisningarna för 2023 lämnades till Socialstyrelsen den sista september.

Krav på redovisningen

Regionernas rapporter är skrivna i en gemensam mall som utgår från årets överenskommelse mellan regeringen och SKR. I den anges att regionerna ska  redovisa följande:

 • Att de når inklusionsmålet under första halvåret 2023, alltså att de har inkluderat minst 70 procent av patienterna i SVF. Även väntetiderna ska redovisas och kommenteras men måluppfyllelse är inget krav.
 • Att de har infört det nya vårdförloppet för myeloproliferativ neoplasi, MPN.
 • Att de använder PREM-enkäter för uppföljning av SVF.
 • Att de genomför särskilda insatser inom urologin.

Inklusionsmålet baseras liksom tidigare år på det så kallade beräkningsunderlaget och måluppfyllelsen beräknas för regionen som helhet. RCC har stöttat regionerna med data för att följa sin måluppfyllelse.

Överenskommelse för jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2023 (pdf, nytt fönster)

Alla regoiner uppfyller kraven för ersättning

År 2023 betalas den andra, prestationsbundna, halvan av medlen för arbete med standardiserade vårdförlopp ut till alla regioner. Det är första året där samtliga regioner nått upp till villkorade prestationskrav. Pengarna betalas ut av Kammarkollegiet enligt följande fördelning.

 • Blekinge: 2 741 038 kronor
 • Dalarna: 4 977 839 kronor
 • Gotland: 1 057 701 kronor
 • Gävleborg: 4 955 655 kronor
 • Halland: 5 947 910 kronor
 • Jämtland Härjedalen: 2 292 841 kronor
 • Jönköpings län: 6 385 854 kronor
 • Kalmar län: 4 276 780 kronor
 • Kronoberg: 3 529 969 kronor
 • Skåne: 24 566 410 kronor
 • Stockholm: 42 426 203 kronor
 • Sörmland: 5 230 061 kronor
 • Uppsala: 6 983 461 kronor
 • Värmland: 4 907 396 kronor
 • Västernorrland: 4 199 352 kronor
 • Västmanland: 4 860 157 kronor
 • Västra Götalandsregionen: 30 553 294 kronor
 • Örebro: 5 332 942 kronor
 • Östergötland: 8 172 573 kronor

Regionernas lägesrapporter 2023

Regionernas redovisningar för 2023 lämnades till Socialstyrelsen den sista september 2023.

Dokumenten nedan är av typen pdf och öppnas i nytt fönster.

RCC Norr

Regiongemensam inledning till redovisningarna för Norra sjukvårdsregionen

Redovisning Region Jämtland Härjedalen

Redovisning Region Norrbotten

Redovisning Region Västerbotten

Redovisning Region Västernorrland

RCC Stockholm Gotland

Redovisning Region Stockholm

Redovisning Region Gotland

RCC Syd

Regiongemensam inledning till redovisningarna för region Syd

Redovisning Region Skåne

Redovisning Region Blekinge

Redovisning Region Halland

Redovisning Region Kronoberg

RCC Sydöst

Redovisning av arbetet med SVF i sydöstra sjukvårdsregionen

RCC Mellansverige

Redovisning Region Dalarna

Redovisning Region Sörmland

Redovisning Region Värmland

Redovisning Region Gävleborg

Redovisning Region Uppsala

Redovisning Region Västmanland

Redovisning Region Örebro län

RCC Väst

Redovisning Västra Götalandsregionen

Socialstyrelsens slutsatser av regionernas arbete med SVF

Socialstyrelsen kommer att sammanställa sina slutsatser om regionernas arbete med SVF under hösten 2023.

Här kan du ta del av Socialstyrelsens slutsatser från förra året: