Svenskt Kvalitetsregister för strålterapi (SKvaRT)

Strålbehandling av cancer görs för att bota eller lindra sjukdomen. 25000 patienter per år genomgår yttre strålbehandling.

Yttre strålbehandling är den vanligaste formen av all strålbehandling som ges under cancerbehandling. Utrustningar som används vid strålbehandling är linjäracceleratorer, strålapparater som genererar högenergetisk röntgenstrålning eller elektronstrålning, och cyklotronbaserad protonbehandling.

Interaktiv rapport för Strålterapiregistret 

Strålterapiregistret

Variabelbeskrivning Strålterapiregistret

Variabelbeskrivning Strålterapiregistret (pdf, öppnas i nytt fönster)

Kvalitetssäkring av data i strålterapiregistret

Kvalitetsregister för strålterapi (pdf, öppnas i nytt fönster)

Syftet med kvalitetsregister för strålterapi

SKvaRT har som mål att harmonisera strålbehandling i Sverige genom att vara en källa till kunskap om strålbehandling. SKvaRT vänder sig till patienter, sjukvårdspersonal, forskare, administratörer, beslutsfattare och övriga intressenter. Registret är ett metodregister som inte är diagnosspecifikt och skiljer sig därför mot övriga kvalitetsregistren. SKvaRT är ett verktyg som förenklar jämförelser om behandlingsupplägg. Det är möjligt för att det med tiden samlas större datamängder innehållande information om bland annat:

  • diagnoser
  • behandlingssyfte
  • teknik
  • stråldos till tumör och normalvävnad (frisk vävnad runt omkring tumören)
  • behandlingstid
  • antalet behandlingar per behandlingsserie (fraktionering).

 

Ledamöter utsedda av respektive RCC

Ordförande Björn Zackrisson Onkolog     

bjorn.zackrisson@umu.se

NUS, Umeå

 

Tufve Nyholm Sjukhusfysiker                      

tufve.nyholm@umu.se

NUS, Umeå

 

Erik Lundin Onkolog                                       

erik.lundin@regionorebrolan.se

Universitetssjukhuset Örebro

 

Ola Norrlid Sjukhusfysiker                         

ola.norrlid@akademiska.se

Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Alexander Valdman Onkolog               

alexander.valdman@regionstockholm.se

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

 

Eva Onjukka  Sjukhusfysiker

eva.onjukka@regionstockholm.se

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

 

Karolina Vernmark Onkolog

karolina.vernmark@regionostergotland.se

Linköpings universitetssjukhus, Linköping

 

Stefan Johnsson Sjukhusfysiker                  

stefan.johnsson@regionkalmar.se

Länssjukhuset, Kalmar

 

Edvard Abel Onkolog

edvard.abel@vgregion.se

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

 

Fredrik Nordström Sjukhusfysiker

fredrik.nordstrom@vgregion.se

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

 

Adalsteinn Gunnlaugsson Onkolog    

adalsteinn.gunnlaugsson@skane.se

Skånes universitetssjukhus, Lund

 

Elinore Wieslander Sjukhusfysiker

elinore.wieslander@skane.se

Skånes universitetssjukhus, Lund

 

Övriga ledamöter

Ingrid Kristensen Onkologisjuksköterska

ingrid.kristensen@skane.se

Skånes universitetssjukhus, Lund

 

Caroline Olsson Sjukhusfysiker                   

caroline.olsson@vgregion.se

RCC-Väst, Göteborg

 

Magnus Karlsson Sjukhusfysiker               

magnus.k.karlsson@regionvasterbotten.se

NUS, Umeå

 

Hillevi Rylander Onkolog                              

hillevi.rylander@skandion.se

Skandionkliniken, Uppsala

 

Adjungerad

Ulf Granlund Sjukhusfysiker                        

ulf.granlund@regionorebrolan.se

Universitetssjukhuset Örebro

 

Representanter för avnämare

Mauricio Alvarez Sjukhusfysiker                

mauricio.alvarez@ssm.se

Strålsäkerhetsmyndigheten, Stockholm

 

Stefan Bergström Sjukhusfysiker

stefan.bergstrom@ssm.se

Strålsäkerhetsmyndigheten, Stockholm