Samverkan kring Individuell patientöversikt och kvalitetsregister

För en utvecklad och patientcentrerad cancervård samverkar RCC med andra aktörer inom forskning, utveckling och innovation. Målsättningen med samarbetet är att man snabbare ska kunna införa nya arbetssätt, tekniker och behandlingar baserade på kvalitetsregister och Individuell patientöversikt (IPÖ).

Tillsammans med innovationsmiljön Nollvision cancer genomförs en rad aktiviteter för att ”bidra till innovationer får genomslag genom att olika initiativ identifieras och prioriteras och genom att lösningar prövas metodiskt.” (ur Vägen framåt - RCC:s gemensamma inriktning för svensk
cancervård år 2020–2022).

Nollvision cancer

RCCs mål och inriktning

Samverkans- och dialogmöten

I september 2020 genomfördes en samverkansdag i syfte att beskriva förutsättningar för nationella kvalitetsregister och patientöversikter i cancervården – och det värde de ger. Under dagen inleddes en rad dialoger för hur värdet kan stärkas ytterligare och hur fler aktörer kan medverka till detta. Som uppföljning till samverkansdagen genomfördes under hösten 2020 dialogmöten där aktörer inom forskning, utveckling och innovation deltog.

Se sändningen från samverkansdagen 2020 här: