Sakkunnigutlåtande nationell nivåstrukturering

Regionala cancercentrum i samverkan tillsätter sakkunniggrupper inom områden som kan vara aktuella för nationell nivåstrukturering.