Nationellt koncentrerade vårduppdrag

Beslutade åtgärder

Datum för ikraftträdande inom parentes.

Analcancer

Radiokemoterapi i botande syfte (1 jan 2017)
Kirurgi i botande syfte (1 jan 2017)
Nationella vårduppdrag analcancer

Bukspottkörtelcancer

Kirurgi i botande syfte vid lokalt avancerad bukspottkörtel- och periampullär cancer (1 nov 2017)
Nationellt vårduppdrag bukspottkörtelcancer

Cancer i bukhinnan

CRS/HIPEC vid spridd cancer (1 jan 2017)
Nationellt vårduppdrag CRS/HIPEC

Gallvägscancer

Kirurgi i botande syfte vid perihilära gallvägstumörer (1 nov 2017)
Nationellt vårduppdrag perihilära gallvägstumörer

Malignt melanom

Isolerad hyperterm perfusion (1 jan 2017)
Nationellt vårduppdrag malignt melanom

Matstrupscancer

Kirurgi i botande syfte vid definierade ovanliga tillstånd (1 jan 2017)
Nationellt vårduppdrag matstrupscancer

Peniscancer

Kirurgi i botande syfte (1 jan 2015)
Nationellt vårduppdrag peniscancer

Sarkom

Avancerad diagnostik och behandling av barn och vuxna med skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg samt buksarkom (1 nov 2018)
Nationella vårduppdrag sarkom

Testikelcancer

Retroperitoneal lymfkörtelutrymning (1 nov 2017)
Nationellt vårduppdrag testikelcancer

Vulvacancer

Kirurgisk och onkologisk behandling i botande syfte (1 jan 2017)
Nationellt vårduppdrag vulvacancer