Arbetsgrupp för nivåstrukturering

I arbetet med nationell nivåstrukturering är en nationell arbetsgrupp rådgivande till RCC i samverkan. I arbetsgruppen för nivåstrukturering finns representanter från varje sjukvårdsregion och gruppen är utsedd av RCC i samverkan.

Stefan Rydén

ordf. Nat arbetsgrupp nivåstrukturering

RCC i samverkan

Torbjörn Myrnäs

RCC Norr

Ralf Segersvärd

RCC Stockholm Gotland

Jessica Wihl

RCC Syd

Reidar Källström

RCC Sydöst

Pia Jestin

RCC Uppsala Örebro

Eva Haglind

RCC Väst