Stöd för kvalitetsregister

Här hittar du stöd för ditt arbete med kvalitetsregister inom cancerområdet. Registerspecifika dokument finns på webbsidan för respektive cancerdiagnos. Där kan du också hitta kontaktuppgifter till support. Användarmanual och utbildningsfilmer finns under Utbildningsmaterial.

INCA-plattformen används för olika typer av register, till exempel patientöversikten (IPÖ), kvalitetsregister och cancerregistret.

Ansöka om behörighet och logga in i INCA

Validering av kvalitetsregister inom cancer

Manual för validering av kvalitetsregister inom cancer (pdf, nytt fönster)

Bilagor:

  1. Informationsbrev (word)
  2. Svarsblankett (word)
  3. Sekretessförbindelse (word)
  4. Följebrev patientlista (word)
  5. Checklista (word)
  6. Arbetsprocess, valideringsformulär (pdf, nytt fönster)
  7. Rapportmall (word)
  8. Utökad datainsamling(pdf, nytt fönster)

Guide för patientmedverkan i kvalitetsregisterarbetet

SKRs kansli för nationella kvalitetsregister har utarbetat en guide för hur man kan öka patientperspektivet i registerarbetet. Särskilt fokus ligger på patientföreträdares medverkan i styrgruppsarbetet eller i andra grupperingar, som hör till ett kvalitetsregister. Guiden kan användas av både patientföreträdare och av andra i registrets styrgrupp.

Patientmedverkan, Nationella kvalitetsregister

Krav på information till patienter

Mer om patientinformation för kvalitetsregister finns på SKRs webbplats, Nationella Kvalitetsregister. Där kan du läsa om kraven på information som måste lämnas till patienterna före registrering. Du hittar också förslag och exempel på hur informationen kan utformas.

Informera patienter, Nationella Kvalitetsregister