Rättigheter för registrerade i kvalitetsregister

Lagen om GDPR (General Data Protection Regulation) skärper kraven på information till patienter innan uppgifter om dem förs in i kvalitetsregister. Här hittar du information om vilka rättigheter patienten har.

Information till patienter

Innan en patient registreras i ett nationellt kvalitetsregister ska hon eller han få information om registreringen. Patientinformationen kan utformas på olika sätt. Patienten kan till exempel få information i sin kallelse eller av den personal patienten möter.

Det är vårdgivarens ansvar att informera patienten och det är vårdgivaren som ska stå som avsändare. Vårdgivare som använder den nya patientinformation som finns att ladda ner på cancercentrum.se uppfyller informationsplikten. Mallarna finns under respektive diagnos.

Ta bort personuppgifter ur ett kvalitetsregister

Patienten kan när som helst begära att uppgifter tas bort ur kvalitetsregistret eller att användningen av informationen begränsas. För att få uppgifterna raderade behöver patienten kontakta sin vårdgivaren eller det aktuella registret. Det finns inte någon central funktion som kan se vilka register en person förekommer i. Kontaktuppgifter hittar du på respektive kvalitetsregistersida.