Arbetsgruppen för kvalitetsregister och INCA

Arbetsgruppen för kvalitetsregister och INCA, AKI, samordnar och leder arbetet med nationella kvalitetsregister inom cancerområdet och den tekniska plattformen INCA. Idag finns ett tjugotal nationella kvalitetsregister inom cancerområdet.

Programförklaring

  • RCC verkar för en professionell och resurseffektiv organisation för stöd till kvalitetsregister och forskningsregister på cancerområdet.
  • Med INCA-plattformen som verktyg verkar RCC för att dessa register används för patientfokuserad verksamhetsutveckling, förbättringsarbete och forskning inom cancervården.
  • RCC kommer att upprätthålla en tydlig, kompetent och hållbar organisation för drift, utveckling och support av INCA.

AKI mötesplan 2023

15 februari

17 mars

21 april

17 maj

21 juni

Ordförande AKI

porträtt

Arvid Widenlou Nordmark

nationell registersamordnare

RCC Norr

 

 

Ledamöter

Marie Lindquist

registerproduktägare, projektledare

RCC Stockholm-Gotland

 

Maria Rejmyr Davis

RCC Syd

Camilla Ärlestål

verksamhetsutvecklare/enhetschef

RCC Mellansverige

Gustaf Hedström

enhetschef

RCC Mellansverige

Annika Persson

koordinator

Registercentrum Norr

Katrín Gunnarsdóttir

statistiker

RCC Väst

Anderz Johansson

registerproduktägare

RCC Sydöst

 

 

Adjungerad

Gabrielle Gran

projektkoordinator CanINCA

RCC Sydöst

Torbjörn Eles

nationellt IT-ansvarig INCA

RCC Väst