Webbutbildning för gynekologisk cellprovskontroll (GCK) - Ny maj 2023

Utbildningen baseras på det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention och är framtagen av RCC Samverkan i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner. Utbildningen har uppdaterats i maj 2023 för att överensstämma med aktuellt vårdprogram.

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Studieform: Webbutbildning
Datum: Flexibel kursstart
Arrangör: RCC Samverkan i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till provtagande barnmorskor och övrig personal i vårdkedjan för gynekologisk cellprovskontroll som exempelvis dysplasibarnmorska/-sjuksköterska, gynekolog, undersköterska, kanslipersonal och labbpersonal.

Innehåll

Syftet med utbildningen är att ge en översiktsbild av de delar i screeningprogrammet för livmoderhalscancer som rör prevention, åldersintervaller, provtagning, analysmetoder och bemötande.

Webbutbildningen innehåller sex delar:

  1. Introduktion
  2. Förebygga
  3. Livsfaser
  4. Provtagning
  5. Bemötande
  6. Testa dig själv

Efter avklarad utbildning finns möjlighet att ladda ner och skriva ut ett diplom.