Utbildning i strålbehandling

RCC Norr och Norrlands universitetssjukhus erbjuder en kostnadsfri, digital, grundläggande utbildning om strålbehandling.

Ämnesområde: Behandling och vård
Studieform: Webbutbildning
Datum: Flexibel kursstart
Arrangör: RCC Norr och Norrlands universitetssjukhus
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Norra sjukvårdsregionen
Registrera dig för utbildning i strålbehandling

När du öppnar utbildningen i strålbehandling ska du välja ”koppla mig till kursen”

Målgrupp

Sjuksköterskor inom enheter i norr som kommer i kontakt med patienter som får, som kommer att få eller som nyligen fått strålbehandling. Utbildningen kan även användas som ett komplement vid inskolning av nya medarbetare.

Innehåll

Utbildningen är indelad i tre moduler och tar totalt upp till en timme att genomföra:

Man kan gå igenom modulerna var för sig och på så sätt dela upp utbildningen på olika tillfällen.

Utbildningen nås via Region Västerbottens plattform för digitala utbildningar, Lärande region, under kurskategori Cancercentrum.

Vid tekniska problem kontakta Servicedesk, tfn 090-785 90 90 eller servicedesk@regionvasterbotten.se