Utbildningsdag för patient- och närståendeföreträdare inom RCC norr

Vill du ta del av en inspelning från dagen? Kontakta Katja Vuollet Carlsson.

Det övergripande syftet med utbildningsdagen är att stärka patient- och närståendeföreträdare i sitt uppdrag och roll, samt att öka kunskapen inom områdena införandet av nya läkemedlen och kvalitetsregister.

Ämnesområde: Patient och närstående
Studieform: Distans
Datum: 29 mars
Tid: 13:00 - 16:30
Arrangör: RCC Norr
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Norra sjukvårdsregionen
Kontakta Katja Vuollet Carlsson

Om du vill ta del av en inspelning från dagen

Målgrupp

Patient- och närståendeföreträdare inom RCC Norr.

Innehåll

Dagen erbjuder föreläsningar och möjlighet till diskussion för deltagarna.

Utbildningsdagen bör stärka patient- och närståendeföreträdare i sitt uppdrag och roll, samt öka kunskapen inom områdena införandet av nya läkemedlen och kvalitetsregister. Dessa två områden lyfts ofta i olika sammanhang av patient- och närståendeföreträdare.