Utbildning för barnmorskor i Region Stockholm och Region Gotland

Schemaläggning i Regionalt Hälsokontroll System (RHKS) för gynekologisk cellprovtagning

Ämnesområde: Behandling och vård
Studieform: På plats
Datum: 31 oktober
Ort: Stockholm, World Trade Center
Arrangör: RCC Stockholm Gotland
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Anmäl dig

Senast 24 oktober

Enheten för cancerprevention och screening, cervixcancerscreeningen, står inför ett byte av IT system till hösten 2022. I och med bytet kommer barnmorskemottagningarna få uppdraget att ansvara för att ta fram prognoser, skapar schemamall, registrerar och godkänner schemarader (tider). Det betyder att barnmorskemottagningarna kommer att få en bättre överblick för cellprovsuppdraget genom ökade möjlighet att ändra i eget scheman utifrån behov. En av- och ombokningsfunktion som finns i IT systemet ger barnmorskemottagningen en mer aktuell besökslista som minskar antalet besökstider som inte nyttjas av kvinnor som är kallade.

Det krävs minst en barnmorska med rollen som schemaläggare per mottagning, för större mottagningar (sex eller fler anställda barnmorskor) kan två personer beredas plats för utbildning.

Utbildningstillfället har 12 platser.
Detaljerad agenda skickas efter att du gjort din anmälan.

Observera! Utbildningen har ett begränsat antal platser. Därför kommer RCC göra en prioritering bland de som är anmälda om fler än 12 stycken har anmält sig.

Vid frågor om utbildningen, kontakta MalinVikström, samordningsbarnmorska, vårdutvecklare.

Anmälan

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter.