Samtal kring nödvändiga, men ibland svåra områden

Kompetensutveckling för kontaktsjuksköterskan och dig i teamet runt patienten med cancer.

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Studieform: Webbutbildning
Datum: 29 mars
Tid: 14:00 - 16:00
Arrangör: RCC Syd
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell, Södra sjukvårdsregionen
Utbildningen ges vid flera tillfällen

29 mars Anmäl dig

Anmälningstiden har gått ut

05 maj Anmäl dig

Mobilisera din kommunikationskraft både vid online- och face- to- facemöten med patienten

  • Susanne Hedin, Retorikbyrån - logonom och retorikcoach. Susanne arbetar sedan 20 år tillbaka med att utbilda och träna individer och team i effektiv kommunikation.

Samtal kring nödvändiga, men ibland svåra områden.

  • Mattias Tranberg, psykolog och doktorand i medicinsk psykologi vid Palliativt utvecklingscentrum, med fokus på kommunikation vid allvarlig sjukdom. Kursledare för De nödvändiga samtalen – kommunikationsträning för sjukvårdspersonal.

Utbildningen ges vid två tillfällen

29 mars klockan 14:00 – 16:00 Klicka här för att ansluta till mötet

5 maj klockan 14:30 – 16:30 Klicka här för att ansluta till mötet

Webbinarierna kommer att hållas digitalt via Zoom. Möjlighet finns att ställa frågor via chatten. Anmälan till respektive webbinarium görs via nedanstående formulär och ett par dagar innan aktuellt tillfälle skickas det ut en länk till den e-postadress som du har anmält.

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter. 

Om du har frågor vänligen kontakta: rccsyd@skane.se