Så upplever patienterna vården – allt spelar roll

Kompetensutveckling för kontaktsjuksköterskan och dig i teamet runt patienten med cancer.

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Studieform: Webbutbildning
Datum: 9 mars
Tid: 14:30 - 16:00
Arrangör: RCC Syd
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell, Södra sjukvårdsregionen
Utbildningen ges vid flera tillfällen

09 mars Anmäl dig

Anmälningstiden har gått ut

05 april Anmäl dig

Konkreta förbättringsarbeten i sjukvården.

Så upplever patienterna vården – allt spelar roll.

  • Pernilla Ingers, specialistsjuksköterska på Endoskopimottagningen SUS, Lund.
  • Wenche Melander, specialistsjuksköterska på Kirurgimottagningen SUS, Lund och RPPL för prehabilitering. 

Utbildningen ges vid två tillfällen.

9 mars klockan 14.30 – 16:00 Klicka här för att ansluta till mötet

5 april klockan 14.30 – 16:00 Klicka här för att ansluta till mötet

Webbinarierna kommer att hållas digitalt via Teams. Möjlighet finns att ställa frågor via chatten. Anmälan till respektive webbinarium görs via nedanstående formulär och ett par dagar innan aktuellt tillfälle skickas det ut en länk till den e-postadress som du har anmält.

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter. 

Om du har frågor vänligen kontakta: rccsyd@skane.se