Regiondag hudtumörer

Denna eftermiddag tar ett grepp om hudbedömningar, onkologiska behandlingar av hudmelanom, familjära melanom, prevention, teledermatoskopi och annat aktuellt inom hudtumörer.

Ämnesområde: Behandling och vård
Studieform: Delvis distans
Datum: 25 april
Tid: 13:00 - 16:30
Arrangör: Regionala arbetsgruppen hudtumörer inom Regionalt Cancercentrum i samarbete med Cancer i Primärvården,CaPrim
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell i mån av plats, Stockholms sjukvårdsregion
Ort: Stockholm, Life City
Anmäl dig

senast 19 april

Målgrupp

AT-läkare, läkare, sjuksköterska, specialistläkare, allmänmedicin, specialistläkare,  ST-läkare, student, Annan

Program:

 
13.00 - 13.05         
Välkomna och introduktion
Dr Inkeri Schultz, Plastikkirurgen,
Karolinska Universitetssjukhuset, processledare hudcancerprocessen Region Stockholm Gotland 
 
13.05 - 13.40         
Onkologisk behandling vid melanom, när och hur?
Dr Hanna Eriksson, Tema cancer, Karolinska Universitetssjukhuset
   
13.40 - 14.25       
Hudtumörbedömning för icke-dermatologer
Dr Karina Schultz, Tema Cancer/Dermatologspecialister, Karolinska Universitetssjukhuset
 
14.25 - 14.40
Teledermatoskopi, aktuell rapport samt kort info om kommande satsning för allmänläkare gällande excisionsteknik
Dr Martin Friberg, specialist i allmänmedicin, Atrium vårdcentral
 
14.40 - 15.00       
Fikapaus 
 
15.00 - 15.30       
Hur arbetar vi på Mottagningen för familjära melanom?
Dr Hildur Helgadottir och Veronica Höiom, genetiker, Tema cancer, Karolinska Universitetssjukhuset
 
15.35 - 16.25       
Dags igen för sol och prevention
Inbjuden gästföreläsare Dr Lykke Barck, dermatolog, Sahlgrenska universitetssjukhuset 
 
16.25 - 16.30
Avslutning, sammanfattning