Personlighetsförändring och andra neuropsykiatriska symtom

Välkommen till en eftermiddag med fokus hur personlighetsförändring och kognitiva svårigheter förändrar relationer och känslor, samt väntesorg.

Ämnesområde: Rehabilitering
Studieform: På plats
Datum: 20 mars
Tid: 12:30 - 16:30
Arrangör: KS, RCC Stockholm Gotland, APC och PKC
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Ort: Bioclinicum, KS , Eugeniavägen 3, Solna
Anmäl dig här

senast 9 mars

Hur kan vi förstå och hantera psykiska symtom och ett förändrat beteende hos en person med hjärntumör? Hur kan vi stötta patienten och deras närstående när vardagen är i ständig förändring och nya symtom uppkommer? Hur stöttar vi någon som känner sorg över en person som fortfarande lever? 
Hur kan vi samarbeta för att ge bästa möjliga förutsättningar för trygghet och kontinuitet?
 

Målgrupp

Kuratorer som möter patienter med malign hjärntumör och deras närstående                          

Syfte

Att upprätthålla kompetens hos vårdgivare för en god och sammanhållen vård för patienter med hjärntumör
 

Lärandemål

  • Ökad kunskap kring beteendeförändringar hos personer med hjärntumör
  • Ökad förståelse för närstående som sörjer medan någon fortfarande lever
  • Ökad kunskap om tillgängliga resurser för närstående 

Innehåll

  • Hur kan kognitiva funktioner och beteende påverkas av hjärntumör? Väntesorg och svåra känslor hos närstående som möter beteendeförändringar, Ulrika Granér, Specialistsjuksköterska inom vård av äldre, föreläsare och internationellt utbildningsansvarig på Stiftelsen Silviahemmet
  • Närståendeberättelse
  • Fika och gruppsamtal

Övrigt

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter. 
 

Anmälan

OBS – kontrollera att du stavat din mailadress korrekt, annars får du inget bekräftelsemail.