Nya IT-systemet för livmoderhalscancer för gynmottagningar i Region Stockholm Gotland

Ämnesområde: Behandling och vård
Studieform: Distans
Datum: 5 september
Arrangör: RCC Stockholm Gotland
Kostnad: Kostnadsfritt
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion

Enheten för cancerprevention och screening, cervixcancerscreeningen, står inför ett byte av IT system som sker i september 2022. IT-systemet heter Regionalt hälsokontrollsystem, RHKS, och finns i nio andra regioner i Sverige idag.Vi välkomnar nu gynmottagningar i Region Stockholm och Gotland till utbildning av de funktioner i RHKS som gynmottagningen behöver kunna.

Målgrupp:

Gynekologer, dysplasibarnmorskor och eventuell övrig personal (undersköterska, sekreterare eller administratör) som hanterar remissflödet på mottagningen.

Innehåll:

  • Funktioner i RHKS för gyn:

Läsa personfliken för att se om kvinnan är aktuell för screening, övriga registrerade uppgifter, kallelseinformation, prognos för nästa kallelse, historik provdatum, historik kallelser

Besöksregistrera utan kallelse, skapa screeningremiss, fylla i hälsodeklaration och skicka remissen vid komplementsscreening för livmoderhalscancer.

Elektronisk remisshantering för avvikande provsvar via RHKS till gynmottagningar som utreder och behandlar dysplasi

  • Användning av Cytburken i framtiden i Region Stockholm

Varje utbildningstillfälle har 40 platser.
Principen först till kvarn gäller.

 

Teamslänk till ubildningen skickas till den e-post adress du uppger vid anmälan några dagar före utbildningsdagen.

 

Vid eventuella frågor kontakta:

Malin Vikström malin.vikstrom@regionstockholm.se
Viveka Lundström viveka.lundstrom@regionstockholm.se

 

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter. 

Anmälningsformulär: