Kontaktsjuksköterskans roll inom cancervården, 7,5 hp

Kursen som ges av Umeå universitet innehåller fördjupade studier om patientprocessen inom cancervård.

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Studieform: Delvis distans
Datum: 20 mars
Ort: Umeå
Arrangör: Umeå universitet
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell
Läs mer och anmäl dig

Anmälan öppnar 15 september

Kursen innehåller fördjupade studier om patientprocessen inom cancervård. Kursen bygger på ett personcentrerat förhållningssätt där patientens och närståendes behov och rättigheter i alla faser av cancersjukdomen beskrivs och analyseras.

Kunskapsstyrning via riktlinjer, vårdprogram, kvalitetsregister och kliniska studier avhandlas. Kontaktsjuksköterskans roll i det interprofessionella teamet och medverkan i patientens vårdplan ingår i kursen. Yrkesrollen, vad gäller kommunikation, digitalisering, teknikanvändning och vårdprocesser behandlas.

Jämlik cancervård diskuteras och mätinstrument för patientens skattningar av symtom och hälsa/ohälsa beskrivs och värderas. Kontaktsjuksköterskans medverkan i kontinuerligt förbättringsarbete för att utveckla kvalitet i patientprocessen betonas.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som har sjuksköterskeexamen samt yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid.