Kontaktsjuksköterskan i cancervården 7,5 hp

Utbildningen omfattar 7,5 hp och syftar till att stärka kontaktsjuksköterskans kompetens för uppdraget att verka i cancervårdens personcentrerade och vårdprocessorienterade arbetsform.

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Studieform: Delvis distans
Datum: Flexibel kursstart
Arrangör: Olika högskolor och universitet
Kostnad: Varierar beroende på lärosäten
Öppen för: Nationell
Studera.nu

Sök ”Kontaksjuksköterskan i cancervården” för att hitta och anmäla dig till aktuella utbildningar.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är legitimerad sjuksköterska och har eller kommer att ha ett uppdrag som kontaktsjuksköterska inom onkologisk vård. Alla sjuksköterskor som uppfyller behörighetskraven kan söka utbildningen. 

Innehåll

Kursinnehållet grundar sig på den nationella uppdragsbeskrivningen för kontaktsjuksköterskor.

Kursens fokus är att utveckla kontaktsjuksköterskans kompetens för uppdraget, att verka i cancervårdens processorienterade arbetsform och personcentrerade arbetssätt.

Patienter och närstående ska få likvärdig och kunskapsbaserad vård och stöd av kontaktsjuksköterskan genom vårdprocessen oavsett diagnos, bostadsort, kön, ålder och socioekonomisk status.  

Utbildning vid universitet

Regionala cancercentrum har tillsammans med landets lärosäten, tagit fram ett underlag för utbildningen Kontaktsjuksköterskan i cancervården. Tanken är att underlaget ska ligga till grund för framtagande av kursplanen.

Underlaget har godkänts av RCC i samverkan. Utbildningen ges som fristående kurs vid flera universitet i Sverige och ska vara likvärdig över hela landet.