Komplementär och integrativ medicin (KIM) vid cancer

Kursen lyfter växtbaserade läkemedel och kosttillskott, mind-bodymetoder, patient-och närståendeperspektiv samt medicinska system och patientmötet – med både nationella vinklar och internationella inspel.

Ämnesområde: Behandling och vård
Studieform: Distans

Datum: 1 oktober 2021
Arrangör: RCC Stockholm Gotland

Kostnad: Kostnadsfri

Öppen för: Nationell
Anmäl dig

Sista anmälningsdag är 27 augusti

Målgrupp

Kursen vänder sig primärt till läkare och sjuksköterskor i hela landet som arbetar med cancerpatienter. Den kan även vara aktuell för exempelvis fysioterapeuter, kuratorer och dietister.

Innehåll

Kursen lyfter växtbaserade läkemedel och kosttillskott, mind-bodymetoder, patient- och närståendeperspektiv samt medicinska system och patientmötet – med både nationella vinklar och internationella inspel. Utöver introduktion till olika metoder, kosttillskott och databaser, fokuserar kursen även på aktuell forskning kring effekt och säkerhet, den rättsliga regleringen samt beaktande av såväl möjligheter som risker.

Utbildningen består av fem moduler:

  1. Introduktion: användning av komplementärmedicin bland cancerpatienter i Sverige, KAM-utredningen (SOU 2019:15) och kritik, utveckling av området Integrativ onkologi internationellt, introduktion till produktobundna databaser.
  2. Växtbaserade läkemedel och kosttillskott: regulatorisk situation, växtbaserade läkemedel och kosttillskott inkl. antioxidanter, föreläsningar om effektivitet och säkerhet om bl a medicinsk cannabis, Dvitamin, mistel och kosttillskott.
  3. Mind-body metoder: vetenskaplig evidens kring mindfulness och yoga för specifika indikationer, akupunktur som symtomlindring, taktil massage, musikterapi för barn med cancer.
  4. Patientperspektiv och medicinska system: exempel på spetspatienters arbete, närståendeperspektiv, integrativ medicin på Memorial Sloan Kettering Cancer Center och Penny Brohn, Praxis och filosofi om de tre stora medicinska systemen: traditionell kinesisk medicin, ayurveda och antroposofisk medicin.
  5. KIM i mötet med patienter (avslutande heldagsträff 10 november 2021): syntes och praktisk applicering av innehållet i modul 1-4. Workshops och seminarier utifrån patientfall.

Notera att vissa föreläsningar hålls på engelska med engelsk undertext. Undertexten som går att översätta i till exempel "Google Översätt."

Läs detta dokument för mer ingående presentation av utbildningen (pdf, nytt fönster)

 

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter.