Utbildning i KML

Välkommen till en utbildning i kronisk myeloisk leukemi (KML). Under utbildningen ges genomgångar om KML som sjukdom, behandlingar, kvalitetsregistret och årsrapporten. Utbildningen riktar sig främst till inrapportörer till kvalitetsregistret.

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Studieform: Distans
Datum: 23 februari
Tid: 13:00 - 16:00
Arrangör: RCC Mellansverige
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell
Anmäl dig här

Anmäl genom att klicka på länken ovan och fylla i anmälningsformuläret

Målgrupp

Utbildningen riktar sig främst till inrapportörer till kvalitetsregistret för KML, men även övriga intresserade är välkomna.

Innehåll

13.00 - 13.45 KML-sjukdom och behandling – Torsten Dahlén, registerhållare.
13.45 - 14.00 Paus.
14.00 - 15.00 Genomgång av KML formulär i registret - Carina Bodin, registeradministratör, och Karin Olsson, vårdprocesskoordinator.
15.00 - 15.15 Paus.
15.15 - 15.45 Interaktiva årsrapporten - Torsten Dahlén.
15.45 - 16.00 Övriga frågor.

Anmäl övriga frågor via anmälningsformuläret i samband med att du anmäler dig, eller maila till karin.olsson@rccmellan.se eller carina.b.bodin@rccmellan.se