IPÖ patientvy - information och genomgång

Sedan den 8 april 2022 kan patienter ges möjlighet att se sin Individuella patientöversikt (IPÖ) via 1177 Vårdguidens e-tjänster på 1177.se, om vårdgivaren väljer det. RCC bjuder nu in till ett öppet informationsmöte för att gå igenom funktionen IPÖ patientvy.

Ämnesområde: Patient och närstående
Studieform: Distans
Datum: 2 juni
Tid: 16:10 - 17:10
Arrangör: RCC i samverkan
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell
Anslut till mötet genom att klicka här

Ingen anmälan krävs. Klicka bara på länken ovan för att ansluta till mötet.

Målgrupp

Vårdpersonal inom cancer och RCC-medarbetare som arbetar med eller är intresserade av IPÖ.

Agenda

16:10 - Inledning och presentation.

16:15 - Presentation av projektet IPÖ patientimplementering och patientinformation.

16:25 - Demonstration av IPÖ patientvy - Vad betyder detta för dig som patient och vad betyder detta för dig som vårdgivare.

16:40 - Reflektioner från patientrepresentant och vårdprofession som deltog i projektet.

16:50 - Frågor och avslutning.

Om IPÖ patientvy

Under 2021 genomförde RCC pilotprojektet IPÖ patientimplementering och patientinformation. Projektet har bedrivits i nära samarbete med vårdgivare och patienter, för att funktionen skulle bli så bra som möjligt. Pilotprojektet har testats och utvärderats på två sjukhus av såväl vårdprofession som patienter.

I projektet så bjöds även representanter från berörda diagnosers patientföreningar in för att få information om projektet samt möjlighet att komma med sina reflektioner kring framtagandet av IPÖ patientinformation och visualiseringen av IPÖ patientvy. Två dialogseminarium ägde rum med syftet att få input till utformningen av patientinformationen samt att frågor ställdes kring begripligheten och visualiseringen av IPÖ patientvy.

Projektet finns sammanfattad i en slutrapport:
IPÖ, projekt för patientimplementering och patientinformation - slutrapport (pdf, nytt fönster)