INCA och kvalitetsregister inom cancer

Utbildningen riktar sig till personal i Västra Götalandsregionen och Region Halland som arbetar med INCA och kvalitetsregister inom cancer.

Ämnesområde: Forskning
Studieform: På plats
Datum: 15 april - 16 april
Tid: 00:00
Arrangör: RCC Väst
Kostnad: Gratis
Öppen för: Västra sjukvårdsregionen
Ort: RCC Väst, Medicinaregatan 18 G i Göteborg
Anmäl dig

Senast 31 januari

Informationsnätverket för cancervården (INCA) är en nationell IT-plattform för hantering av register kring cancerpatienter. Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskap om kvalitetsregister och INCAs roll i processarbete för cancerområdet.

Fler utbildningstillfällen

Kursen erbjuds årligen för upp till 25 deltagare, en gång under våren

Innehåll

Utbildningen är allmänt orienterande om kvalitetsregister inom cancerområdet och ger grundläggande förståelse för det du behöver veta om INCA för att kunna använda kvalitetsregister i ditt arbete. Kurstiden är två dagar fysisk närvaro.

Utbildningen består av föreläsningar, demonstrationer, praktiska övningar och diskussioner. Efter genomgången utbildning skickas ett intyg elektroniskt.