Hälsoinformatör

Vi söker nu dig som är intresserad av att jobba några timmar timmar i veckan som hälsoinformatör under 2022 - 2023.

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Studieform: På plats
Datum: 1 maj - 31 maj
Ort: Stockholm
Arrangör: RCC Stockholm Gotland
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Anmäl dig här

Utbildningen kommer ske vid ett tillfälle under maj månad. Information om exakt datum får du när efter att du har anmält dig. Vi vill ha din anmälan senast 10 maj, tack!

Vad gör en hälsoinformatör?

Du kommer att informera om hur viktigt det är med en god hälsa. I hemmet, i
skolan, på jobbet, i en förening, i ett trossamfund eller på andra platser där du
bor.

Vad innebär uppdraget?

Ditt uppdrag handlar om att sprida kunskap om cancer och vad man kan göra
för att minska risken för cancer på de språk som du pratar.

När ska uppdraget utföras?

Arbetet börjar maj 2022 och pågår 2023.

Får jag ersättning?

Ja, du får 170 kronor per timme enligt överenskommelse
för de timmar du arbetar och ett intyg för ditt engagemang. Du blir ej fast anställd.

Krav

Du behöver vara 15 år eller äldre, och gärna flerspråkig.
Vi vill att du är aktiv i en förening, ett skolråd, en kyrka/moské eller något
liknande.

För att bli hälsoinformatör måste du gå en utbildning – den är gratis
Då får du den kunskap du behöver för att kunna informera i ditt område om hälsaoch cancer. Därefter planerar vi tillsammans hur vi lägger upp arbetet och hur många timmar du kan arbeta per vecka. Du kommer att få en namnskylt och visitkort.

Utbildningen kommer att hållas vid tillfälle under maj 2022. Närmare information om exakt datum får du när du anmält dig.


Vid frågor och mer information maila eller ring:
desiree.branovici@regionstockholm.se
070 - 003 87 23