Good clinical practice grundkurs

Ett av våra uppdrag inom cancerprocesserna är att erbjuda våra patienter deltagande i kliniska studier. Kunskapen om etiska riktlinjer, regelverk och rutiner ingår det kvalitetssystem som kallas GCP, och är en förutsättning för att inkludera patienter i kliniska studier.

Ämnesområde: Forskning
Studieform: Distans
Datum: 7 februari
Tid: 09:00 - 16:00
Arrangör: RCC Syd och Forum söder
Kostnad: Gratis
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen

I samarbete med Kliniska studier Sverige – Forum Söder erbjuder RCC Syd två utbildningstillfällen i GCP för läkare och sköterskor inom cancervården. Detta är en grundkurs och kräver inga förkunskaper. 

Kursen vänder sig till både läkare och sjuksköterskor. 

Agenda:

  • Helsingforsdeklarationen och ICH GCP – Good Clinical Practice och övriga regelverk inom klinisk forskning
  • Organisation ansvar och roller i en klinisk prövning
  • Patentinformation och samtycke
  • Studiedokumentation – fokus på protokoll
  • Ansökan till Läkemedelsverket, Etikprövningsnämnden och andra instanser
  • Säkerhetsrapportering
  • Kliniska prövningsläkemedel – hantering och märkning
  • Datainsamling och CRF (case report form)
  • Essentiella dokument, arkivering, avtal
  • Kvalitetskontroll och kvalitetssäkring

Plats: Kursen sker digitalt. Länk skickas ut via e-post ca en vecka i förväg.

Anmälan: Obligatorisk anmälan nedan. Bekräftelse skickas till angiven e-postadress efter anmälan.

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter.